Hãy chia sẻ ý kiến của quý vị về dịch vụ của chúng tôi! Sound Transit đang thử nghiệm những cách thức mới để kiểm tra vé cũng như trợ giúp các hành khách cần hỗ trợ. Hãy điền vào khảo sát nhanh gồm 4 câu hỏi này và cung cấp ý kiến phản hồi về trải nghiệm gần đây của quý vị với Đại Sứ Vé.