Ipaalam sa amin kung kumusta ang ginagawa namin! Sumusubok ang Sound Transit ng mga bagong paraan para tingnan ang mga pamasahe at tulungan ang mga sumasakay na kailangan ng tulong. Sagutan ang mabilis na 4 na tanong na survey na ito at magbigay ng feedback tungkol sa iyong kamakailang karanasan sa isang Fare Ambassador.